Kedy a ako vznikla prvá umelá hmota Bakelit?

Veľa z nás si ešte pamätá na staré bakelitové kľučky na dverách či ešte starší z nás aj bakelitové rádia a ďalšie vybavenie domácnosti z tohto materiálu. Bakelit bol vôbec prvou priemyselne vyrábanou umelou hmotou. Jedná sa o fenolformaldehydový polykondenzát (živica). Viete, edy vznikla táto prvá priemyselne vyrábaná umelá hmota?

Za všetkým je belgický chemik Leo Hendrik Baekeland, ktorý ako prvý vytvoril tento fenolformaldehydový polykondenzát v roku 1907. Zistil, že fenol a formaldehyd sa pri zlúčení pri zvýšenej teplote navzájom exotermicky fermentujú za vzniku tuhého kondenzátu. Bakelite™ a Bakelit™ sú ochranné značky nemeckej spoločnosti Bakelite AG a práve preto sa názov udomácnil ako „bakelit“ a takto boli následne označované aj ďalšie plasty či umelé hmoty.

Do času kým bol vynájdený bakelit, bol fenol potrebný na jeho výrobu len odpadom pri destilácii kamenného uhlia. Až firma Bakelite ho začala vo veľkej miere využívať na výrobu bakelitu. Dnes táto spoločnosť produkuje viac ako 2 000 rôznych plastov, čím patrí ku najväčším výrobcom plastov na svete.